Vet Digital Training

Google My Business & Facebook

Episode Notes

1. Inleiding: presentatie + doelstellingen van deze twee opleidingsmodules + uitleg over gebruik participatieve tool Klaxoon

2. Ter herinnering de belangrijkste elementen uit module 1

3. Uw tool Google My Business is een strategisch sleutelelement.

4. Uw aanwezigheid op Facebook en wat ze voor u kan opleveren

5. De drie belangrijkste punten om te evolueren in de digitale wereld

6. Conclusies en perspectieven van de twee modules